Prikkelbare Darm Syndroom


Overzicht


Naar schatting 2,5 miljoen Belgen hebben het Prikkelbare Darm Syndroom.

Het Prikkelbare Darm Syndroom kenmerkt zich door chronische darmaandoeningen, die in veel gevallen voor de betrokkenen van storend tot erg belastend zijn.
Daarbij klagen patiënten over verschillende symptomen: sommigen lijden aan constipatie, anderen hebben diarree en een steeds terugkerend opgeblazen gevoel of maagkrampen. Veel patiënten hebben gedurende lange tijd herhaaldelijk dezelfde symptomen, maar bij anderen treden verschillende symptomen alleen of in combinatie op. Een prikkelbare darm kan vele gezichten hebben. De klachten zijn soms dusdanig ontregelend dat ze de dagindeling van de betrokkenen dicteren. De kwaliteit van leven van de betrokkenen kan daardoor aanzienlijk verminderen.
En wat voor velen bijna net zo ernstig is: ze voelen zich met hun klachten vaak niet serieus genomen en hebben het idee in de steek te worden gelaten. Maar al te vaak worden mensen met chronische darmproblemen belachelijk gemaakt of zelfs bestempeld als aanstellers.
Ten onrechte: specialisten houden zich al meer dan 100 jaar bezig met het Prikkelbare Darm Syndroom. De aandoening werd voor het eerst beschreven in 1849 en is nu ook de focus van onderzoek.

Oorzaken

Lange tijd tastten onderzoekers in hun zoektocht naar de oorzaken van het Prikkelbare Darm Syndroom in het duister.

Recent onderzoek bracht uiteindelijk meer licht in de duisternis: de typische intestinale symptomen bij een prikkelbare darm worden steeds vaker toegeschreven aan een verstoorde darmbarrière. Steeds meer wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd dat minimale beschadigingen in de darmwand chronische darmklachten veroorzaken. Deze beschadigingen kunnen ervoor zorgen dat verontreinigingen en ziektekiemen in de darmwand kunnen binnendringen en kleine ontstekingen veroorzaken, die het enterale zenuwstelsel kunnen irriteren. Daardoor raakt de werking van het enterale zenuwstelsel verstoord.

Het geeft de ‘intestinale spieren’ dan verkeerde signalen, waardoor die te snel, te langzaam of op het verkeerde moment ontspannen of samentrekken. De verkeerde spierbewegingen kunnen leiden tot de typische symptomen van het Prikkelbare Darm Syndroom. Eenvoudiger gezegd: als de darm te langzaam beweegt, treedt constipatie op. Soms beweegt hij te snel en is diarree het resultaat. Krampen ontstaan doordat de spieren te vaak samentrekken. Als bijwerking ontstaat daardoor ook nog een opgeblazen gevoel. Aangezien de schade in de darmwand moeilijk te ontdekken is, is een prikkelbare darm tot nu toe erg moeilijk te diagnosticeren.